23.10.2011 13:32

PepsiCo, Global 500 Karbon Saydamlık Liderliği Endeksine dahil edildi

Endekse ilk defa giren PepsiCo, karbon saydamlık puanını (71’den) 90’a, karbon performans puanını ise (B’den) A-‘ye yükseltti.
BASIN BÜLTENİDİR


PepsiCo, sera gazı emisyonları, su yönetimi ve iklim değişimiyle ilgili diğer stratejileri konusundaki bilgilerinin açıklanması konusundaki yaklaşımı nedeniyle Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) Global 500 Karbon Saydamlık Liderliği Endeksi’ne dahil edildi. Endekse ilk defa giren PepsiCo, karbon saydamlık puanını (71’den) 90’a, karbon performans puanını ise (B’den) A-‘ye yükseltti.

Karbon Saydamlık Projesi’nin yıllık Global 500 Raporu’nun önemli bir bileşeni olan bu endeks, iklim değişikliği bilgilerinin açıklanması uygulamalarıyla ilgili olarak kurumsal yönetişim konusuna en profesyonel yaklaşımı sergileyen şirketlere dikkat çekiyor. Şirketlere iklim değişikliği konusundaki saydamlıklarına göre puan veren endeks uygulamasında, şirketlerin aldığı yüksek puanlar, şirketlerin iyi veri yönetimine ve şirketi etkileyen iklim değişimiyle ilgili sorunların iyi anlaşıldığına işaret ediyor.

PepsiCo daha önce, daha geniş kapsamlı Fayda Gözeten Performans vizyonu çerçevesinde Çevresel Sürdürülebilirlik taahhütlerini kamuoyuna açıklamış ve yine bu çerçevede küresel karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan önemli bir iklim değişikliği stratejisini de ortaya koymuştu.

Karbon Saydamlık Projesi’nin de beklentilerine uygun olan Çevresel Sürdürülebilirlik taahhütleri ile PepsiCo, elektrik kullanım verimliliğini artırarak, yakıt kullanım yoğunluğunu azaltarak ve sera gazları emisyonunu düşürerek önemi atılımlar yapmıştır.

PepsiCo’nun Çevresel Sürdürülebilirlik Taahhütleri

Su:

Faaliyetlerimizde üst düzeyde verimlilik ile su kaynaklarını korumak ve güüvenli suya erişimi sağlayarak insanların su hakkına saygı göstermek.
• 2015 yılına kadar su kullanma verimimizi üretim birimi başına % 20 artırmak.
• Faaliyetlerimizde su sıkıntısı çekilen bölgelerde pozitif bir su bilançosu çıkarmak için bütün gücümüzle çalışmak
• 2015’in sonuna kadar, kalkınmakta olan ülkelerde üç milyon kişinin sağlıklı suya erişimini sağlamak

Toprak ve Ambalaj:

Ürünlerimizi yetiştirme, kaynaktan sağlama, üretme, ambalajlama ve teslim etme faaliyetlerimizi, toprağa yaptığımız etkileri en aza indirecek şekilde yeniden düşünmek
• ABD’deki birincil meşrubat ambalajlarımızda en az %10 oranında geri dönüşümden gelen polietilen tereftalat (rPET) kullanarak sektördeki önderliğimizi sürdürmek ve önde gelen uluslararası pazarlarda rPET kullanımını artırmak
• 2018’e kadar ABD meşrubat ambalajlarımızdaki geri dönüşüm oranlarının % 50’ye çıkarılmasına katkıda bulunacak ortaklıklar kurmak.
• 2012 itibariyle ambalaj ağırlıklarını azaltıp yaklaşık 500.000 ton atık oluşumunu önlemek
• PepsiCo’nun üretim tesislerinden çöplüklere giden tüm katı atıkları ortadan kaldırmak için çalışmak

İklim değişimi:

Faaliyetlerimizde karbon ayakizini azaltmak
• 2015’e kadar elektrik kullanımı verimimizi üretim birimi başına % 20 artırmak
• 2015’e kadar yakıt kullanım oranımızı üretim birimi başına % 25 azaltmak
• ABD’deki faaliyetler için sera etkisi yapan gaz (GHG) şiddetini, ABD’nin Çevre Koruma Dairesi İklim Önderleri programı ile ortaklığımız vasıtasıyla % 25 azaltma hedefini koymak
• Bütün küresel faaliyetlerde GHG yayımlarında mutlak bir azalmayı hedef olarak koymak

Toplum:

İşletmelerimizde ve hizmet verdiğimiz yerel topluluklarda doğal kaynaklara saygı göstermek ve doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmak.
• Ekilen topraklarımızda sürdürülebilirliği kanıtlanmış tarım yöntemleri kullanmak
• Yerel çiftçilere kredi, teknik destek ve eğitim sağlamak
• Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında çevre konusunda eğitimi ve en iyi uygulamaları yaygınlaştırmaya çalışmak
• İnsan sağlığı, tarım ve çevre konusundaki politika ve eylemlerimizi entegre ederek bunların birbirini destekler nitelikte olmalarını sağlamak.