17.02.2017 09:53

Kredi sicil affında son gün ne zaman?

Kredi kartı borçluları, kredi borçluları olmak üzere kara listede yer alan vatandaşlar için fırsat olan sicil affı yapılandırmasının son günü belli oldu. İşte Tüm bilgiler ve son başvuru tarihi. Borç ödeme veya yeniden yapılandırma taleplerimi nereye yapabilirim?

Karşılıksız Çıkan Çek, Protesto Edilmiş Senet, Ödemesinde Gecikme
Olan Kredi Kartı ve Diğer Kredi Borçlarının 6 Ay İçinde Ödenmesi
veya Yeniden Yapılandırılması Halinde Banka ve Finansal
Kuruluşlarca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Kayıtlarının
Dikkate Alınmayabileceğine İlişkin


1. Düzenleme nedir?
22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve
Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin
anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel
kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi
müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer
kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek
1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi
veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde
kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.
(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut
kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara
hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.”

2. Düzenleme ne zaman yürürlüğe girdi?

Düzenleme, 27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Buna göre, en geç 27 Temmuz 2017 tarihine kadar
düzenlemeden yararlanabilirsiniz.

3. Düzenlemenin kapsamı nedir?

Bu düzenleme, gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel
ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı borçlarını kapsamaktadır.
Ödeme tarihi 27 Ocak 2017 tarihinden önce olup, bu tarih itibariyle ödemesinde
gecikme olan borçları kapsamaktadır.
Yukarıda belirtilen borçların 27 Temmuz 2017 tarihine kadar tamamının
ödenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

4. Borç bilgilerini nasıl öğrenebilirim?

Borç bilgilerinizi,
borcun bulunduğu banka ve/veya finansal kuruluştan
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden
öğrenebilirsiniz.

5. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nedir?

Risk Merkezi üyesi banka ve finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini
toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ve müşterileri ile veya onay
vermeleri koşuluyla 3. kişilerle paylaşılmasını sağlamak üzere Türkiye Bankalar
Birliği nezdinde kurulmuş bir kuruluştur.
6. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden borç bilgilerimi nasıl
öğrenebilirim?
Risk Merkezi nezdinde Risk Merkezi üyelerinin müşterilerinin karşılıksız çek,
protestolu senet, bireysel nitelikli ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı borç
bilgileri yer almaktadır. Buna göre,
gerçek ve tüzel kişiler,
kredi borç
sorunlu kredi
karşılıksız çek
protestolu senet
ile ilgili bilgilerini içeren Risk Merkezi Raporu’nu, Türkiye Bankalar Birliği Risk
Merkezi Raporu başvurusu yaparak alabilirler.
Risk Merkezi Raporu başvurusu ve teslimi hakkında www.riskmerkezi.org
adresindeki “Risk Merkezi Raporu” bölümünde detaylı bilgi yer almaktadır.

7. Borç ödeme veya yeniden yapılandırma taleplerimi nereye yapabilirim?

Borçların ödenmesi veya yeniden yapılandırılması için, borcunuzun bulunduğu
banka ve/veya finansal kuruluşa başvuru yapılması gerekmektedir.

8. Borcumu ödediğimi nasıl belgelendirebilirim?

İlgili banka ve/veya finansal kuruluşa başvurup, buna ilişkin yazı alarak veya
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden Risk Merkezi Raporunuzu alarak
belgeleyebilirsiniz.

9. Borcumu yeniden yapılandırdığımda bunu nasıl belgelendirebilirim?

İlgili banka ve/veya finansal kuruluşa başvurup, buna ilişkin yazı alarak
belgeleyebilirsiniz.
10. Borcun ödenmesi Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporunda ne
zaman görülebilir?
Kredi ve kredi kartı borcunun ödenmesini takip eden en geç bir sonraki ay
sonunda,
karşılıksız çek bedelinin ödenmesini takip eden en geç 3 iş günü içinde,
protestolu senet bedelinin ödenmesini takip eden en geç 1 ay içinde
görülebilir.

Dikkat! : Bu sürelerden önce rapor alınması durumunda borç ödeme bilgisinin

Risk Merkezi kayıtlarına yansımamış olabileceği dikkate alınmalıdır.

11. Bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunuzun ödendiği diğer banka
ve/veya finansal kuruluşlar tarafından ne zaman görülebilir?

Borcun ödendiği tarihi takip eden 2 nci iş gününden itibaren görülebilir.

12. Ticari kredi borcunun (şirket kredi kartları dahil) ödendiği diğer banka
ve/veya finansal kuruluşlar tarafından ne zaman görülebilir?

Borcun ödendiği ayı takip eden ay sonundan itibaren görülebilir.

13. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporundaki borç bilgilerimin
eksik veya hata olması halinde nereye başvurmalıyım?

Borcunuzun olduğu banka ve/veya finansal kuruluşa başvurulmalıdır.

14. Borcumu tamamen ödemem veya yeniden yapılandırmam durumunda
banka ve finansal kuruluşlardan yeni bir kredi veya kredi kartı almam
mümkün müdür?

Kredi kararı, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili
düzenlemelere göre müşterilerin ödeme gücüne bağlı olarak vereceği ticari karar
niteliğindedir