24.04.2012 16:13

Türkiye'de çocuk olmak zor zanaat

İşte Türkiye'nin çocuk gerçeği.
Bir Araştırma şirketi tarafından ülke genelinde 38 il ve 179 ilçede çocuklarla yüzyüze görüşülerek yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, çocukların yüzde 26,9'unun evli olduğu ve evli çocukların yüzde 74,7'sinin de çocuğunun bulunduğu ortaya çıktı. Raporda ortaya konulan bir çarpıcı sonuçta çocukların yüzde 29' unun okula gitmediği gerçeği...

ÇOCUKLARIN YÜZDE 29'U OKULA GİTMİYOR
Gezici Araştırma şirketinin ülke genelinde 9-18 yaş arası bin 932 erkek, ve bin 932 kız olmak üzere toplam 3864 katılımcıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye genelinde çocukların yüzde 29.3' ü okula gitmiyor

Araştırma raporunda Türkiye genelinde çocuklar üzerinde cinsiyete bağlı eşitsizliklerin var olduğu belirtilirken, kırsal alanlardaki çocuklar üzerindeki ayrımcılığın bir hayli yüksek olduğu ifade edildi. Bir diğer önemli veri ise, okuma-yazma bilmeyen çocukların oranının yüzde 15,6 olması. Aynı zamanda son dönemde başlatılan kampanyalara rağmen, cinsiyetler arasındaki farklar hala yüksek ve okuma yazma bilmeyen çocukların çoğunluğunu kız çocukları oluşturuyor.

Araştırmada, çocukların okullardan uzak kalma nedenleri olarak; tarım ve hayvancılığa dayalı işlerde çalıştırılması, ailesinin istememesi, çocuk evlilikleri ve maddi imkansızlıklar olarak sıralanıyor.

ENGELLİLERE OKUL "HAYAL"
Türkiye'de engelli çocukların yaşam koşullarının da incelendiği araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, engellilerin hayatlarını ne kadar zor olduğunun da bir kanıtı durumda. Yapılan araştırmalara göre; çocukların %13,8'i engelli- özürlü ve engelli çocukların yüzde 63,7'si eğitimlerine devam etmiyor. Bunun yanında erken yaşta evlenen 12 - 17 yaş arası çocuklarının yüzde 21,7'sinin çocukları engelli ve engellilerin yüzde 34,7'si okuma yazması bilmiyor.

Araştırmada bir diğer önemli veri aile içi şiddeti gözler önüne seriyor. Çocukların yüzde 43,7'si ailesinden fiziksel şiddet gördüğünü söylerken, kız çocuklarının, erkek çocuklara göre daha fazla şiddet gördüğü belirtiliyor. Aynı zamanda şiddet gören çocukların yüzde 90,7'si anne ve babasının kavga ettiğini belirtiyor.

"ÇOCUK SAHİBİ ÇOCUKLAR"
Çocukların yüzde 26,9'unun evli oldukları ve evli çocukların yüzde 74,7'sinin de çocuklarının olduğununun ifade edildiği araştırma, Türkiye'nin 'çocuk gelin' ülkesi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Batı'dan Doğu'ya doğru gidildikçe çocuk evliliklerinin arttığı görülürken, evli kız çocuklarının oranının oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Araştırma sonuçlarına göre, 18 yaş altı kız çocukların Doğu Anadolu'da yüzde 59,7'si, Güney Doğu Anadolu'da ise yüzde 68,5'inin evli olması... Evli çocukların yüzde 65,9'u evliliklerine ailelerin karar verdiğini söylerken, zorla evlendirildim diyenlerin oranı yüzde 7,9.

Okuma yazma bilmeyen kız çocuklarının yüzde 79,7'sinin evli olması ise bir başka önemli veri. Evli çocukların maddi geliri ise 500 TL altında.

ÇOCUK İŞÇİLER
Türkiye'de çalışan çocukların yüzde 65,6'sı eğitimlerini sürdürmek isterken, çalışan çocukların %74,5'i güvenliksiz ve sağlıksız koşullarda çalışmakta yüzde 923' ü de sosyal güvenceden yoksun..Ve bu çocukların babalarının %27.8'i ise işsiz...Çocuklara okullarına severek mi geliyorsunuz diye sordulduğunda ise, İmam Hatip lisesine giden çocukların %52,9'u severek gitmediğini söylüyor. Bu oran meslek liselerinde ise %56,6. Fen Lisesi ve Anadolu lisesi okuyan çocukların %80,7'si ise okula severek gittiğini söylüyor.

4+4+4 BİLİNMİYOR
Araştırmada, çocukların yeni eğitim sistemi 4+4+4 hakkında düşünceleri de ölçüldü. Çocukların yüzde 72,4'ünün yeni eğitim sistemi hakkında bilgisi olmadığı belirtildi ve hane geliri ve hane eğitim düzeyi arttıkça 'bilgim var' diyenlerin oranının arttığı ifade edildi.
Birkan YILDIZ / dha.com.tr