30.09.2011 12:41

Bursiyerlerin Mesleki Eğitime İnancı Arttı

Koç Holding’in mesleki eğitime destek olma hedefi çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 2006’dan bu yana yürüttüğü “Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi” kapsamında projenin ilk 4 yılında yapılan çalışmaları anlatan “Sosyal Etki Raporu” açıklandı.
BASIN BÜLTENİDİR
Meslek Lisesi Koçları’nı bir araya getiren “2011 MLK Buluşmaları”nda lansmanı yapılan rapora göre, proje başlangıcından bu yana 81 ildeki 264 okuldan yaklaşık 8 bin bursiyer öğrencinin mesleki eğitime olan inancı arttı. Rapora göre Koç Topluluğu bünyesindeki 20 şirketten 333 çalışanın meslek lisesi koçu olarak görev aldığı proje, onlara toplumsal bir sorunun çözümü için geliştirilmiş bir projenin parçası olma fırsatı sunarken, topluluk çalışanları gönüllülük ruhu kazandılar.
Koç Holding tarafından 2006 yılından bu yana yürütülen ve mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı amaçlayan Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, beşinci yılına girdi. İlk mezunların 2010 yılında verildiği projenin performansı ve yarattığı doğrudan ve dolaylı etkinin izlenip değerlendirilmesine yönelik çalışmaların bir araya getirildiği “Meslek Lisesi Memleket Meselesi Sosyal Etki Raporu 2006-2010” hazırlandı.
Türkiye’nin dört bir yanında gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapan Meslek Lisesi Koçları’nı Divan İstanbul Asia Oteli’nde bir araya getiren “2011 MLK Buluşmaları” kapsamında lansmanı yapılan “Sosyal Etki Raporu” aradan geçen dört yılda Türkiye’nin 81 ilinden 8 bin bursiyer öğrenciye ulaşan projenin kilometre taşlarına dair dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Rapor kapsamında MLMM Projesi izleme-değerlendirme çalışmaları, profesyonel, bağımsız bir izleme-değerlendirme ekibi olan Mikado Danışmanlık tarafından gerçekleştirildi.
Oya Ünlü Kızıl: “Projemizi meslek liselerinin itibarını güçlendirip,
nitelikli işgücü oluşturulmasına katkı sağlamak üzere tasarladık…”
“Giriş” bölümünde rapora ilişkin bir değerlendirme yapan Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, “Projemiz mesleki ve teknik eğitimin karşı karşıya olduğu sorunlar konusunda farkındalık yaratarak, ilgili paydaşları sorunun çözümü için harekete geçirmek ve meslek liselerinin itibarını güçlendirerek nitelikli işgücü oluşturulmasına katkı sağlamak üzere tasarlandı” dedi. Oya Ünlü Kızıl, mesleki eğitimin özendirilmesi için 8 bin meslek lisesi öğrencisine sağlanan staj destekli eğitim bursu fikri ile başlayan MLMM projesinin, zamanla meslek lisesi koçluk sistemi, gelişim modülleri, eğitim laboratuvarları ve bu sistemin bir modele dönüştürüldüğü “okul-işletme işbirliği stratejisi” ile geliştiğine dikkat çekerken, “Eğitim ile iş dünyası arasında köprülerin kurulduğu model bir çalışma haline geldi” diye konuştu. Koç Holding olarak Topluluk Şirketlerinin de desteği ile hayata geçen bu modelin mesleki eğitim ve istihdam arasındaki köprüleri güçlendirdiğine dikkat çeken Oya Ünlü Kızıl, tüm özel sektörün bu modeli sahiplenmesinin Türkiye’deki mesleki eğitimin geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.
Bursiyerler iş hayatına ve kurallarına daha kolay adapte oluyor
MLMM Sosyal Etki Raporu’na göre projenin ana faydalanıcı grubunu 81 ildeki 264 meslek lisesinde okuyan yaklaşık 8 bin bursiyer oluşturmaktadır. Raporda bursiyerlere staj imkanı sağlayan şirketlerin İK sorumlularına, staja alım ve staj süresince bursiyerler hakkında edindikleri izlenimlere yönelik uygulanan anket sonuçlarına da yer verildi. Bu ankete katılan İK ve staj sorumlularının tamamı MLMM stajyerlerinin şirket kültürüne ve kurallarına rahatlıkla uyum sağladıklarını belirtirken, bursiyerlerin işletmelerde ihtiyaç duyacakları türden uygulamalı eğitim görmeleri mezun oldukları iş kollarında çalışmaya hazır konuma gelmelerini ve böylece işletmelerce aranılan nitelikli çalışan olmalarını sağladı.
Öğrencilerin mesleki eğitime devamlılık istekleri arttı
MLMM Sosyal Etki Raporu’nda, Vehbi Koç Vakfı tarafından projenin geride bıraktığı 4 yıl boyunca her yıl proje okullarına gönderilen değerlendirme anketi sonuçlarına da yer verildi. Verilere bakıldığında bursiyerlerin yüzde 69’u meslek lisesinde okumanın önemini MLMM projesi sayesinde anladıklarını belirtti. Ayrıca bursiyer öğrencilerin yüzde 93’ü bir meslek lisesi koçları olduğu için kendilerini şanslı hissediyor. Bursiyer öğrencilerin yüzde 70’i aldıkları koçluk sayesinde diğer insanlarla daha kolay iletişimde bulunduklarını da belirtirken, rapora göre bu sonuç projenin koçluk bileşeninin öğrencilerin sosyal açıdan gelişmelerine olanak sağladığını ortaya koyuyor. Raporda burs verilen öğrencilerin yıl bazında not ortalamaları da değerlendirildi. Proje kapsamında yer alan bursiyerlerin programda kalış süreleri içerisinde giderek artan bir başarı grafiği sergiledikleri görülürken, bursiyerlerin mesleki eğitime devamlılıklarında da artış gözlemlendiği belirtildi. Proje okullarında her yıl yapılan değerlendirme anketinde 3 yılın ortalaması göz önünde bulundurulduğunda, okul temsilcilerinin yüzde 77’si, “Koç bursiyeri olmak öğrencilerde mesleki eğitime devamlılığı tetikliyor” dedi.
Meslek Lisesi Koçları ‘Gönüllülük ruhu’ kazandı
MLMM projesi kapsamında Haziran 2010 tarihi itibariyle 20 Koç Topluluğu şirketi ve Migros’tan 333 Meslek Lisesi Koçu gönüllü koçluk yapıyor. Sosyal Etki Raporu’nda meslek lisesi koçlarının her yıl gönüllülük, gelişim modülü içerikleri ve proje değerlendirilmesi konularında interaktif eğitici eğitimleri aldığına da dikkat çekilirken, proje değerlendirme anketine ilişkin şu sonuçlara yer verildi: “Kısaca MLK olarak adlandırılan meslek lisesi koçlarının yüzde 91’i koçluk yapmanın kendilerini sosyal açıdan geliştirdiğini, yüzde 94’ü sosyal hayatlarını zenginleştirdiği görüşündedir. MLK’lar ayrıca, toplumun kalkınmasında aldıkları rol nedeniyle kendilerini şanslı hissetmekte, MLK’lık yapmanın kendilerine iç huzuru verdiğini ve koçluk yaptıkları bursiyerlerin hayatlarında önemli bir rollerinin olduğunu düşünmektedirler. MLK’ların yüzde 96’sı MLMM projesi sona erdikten sonra da hayatlarının ilerleyen dönemlerinde başka projelerde gönüllülük yapmaya devam edeceklerini belirtmişlerdir. Projede yer almanın kendilerine sorumlu vatandaşlık bilinci kazandırdığını düşünenlerin yüzdesi 98’dir.”
Bursiyerler iş hayatına hazırlanıyor
Öte yandan “2011 MLK Buluşmaları” kapsamında Meslek Lisesi Koç’larına üç gün boyunca bursiyer öğrenciler ile paylaşmaları için “İş etiği, girişimcilik, ekip çalışması, problem çözme, proje geliştirme” gibi temel başlıklardan oluşan kişisel gelişim modülleri eğitimi verildi. “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” eğitimini Secretcv.com’un üstlendiği buluşmaya ilişkin açıklama yapan secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, bu eğitim programında yer aldıkları için duydukları mutluluğu ifade etti. Okan Tütüncü, “Eğitime ve istihdama katkısı olacağına kalpten inandığımız bu projenin Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli çalışanları bizlere kazandıracağına inanıyoruz” dedi. 2011 MLK Buluşmaları’nın konuk konuşmacısı ise Tipoloji Uzmanı ve yazar Ethem Kocabaş da katılımcıların kendilerini ve bursiyerlerini daha iyi tanımaları ve koçluk becerilerini geliştirmeleri yönünde destek verdi.